Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020Εάν οι λοιμώξεις και κάθε είδους μεταδοτικές νόσοι, μεταδίδονταν μέσω της Θείας κοινωνίας, τότε δεν θα επιβίωνε κανείς ιερέας μετά από ένα διάστημα μερικών μηνών. Κι αυτό διότι καταλύει (τρώει το υπόλοιπο της Θείας Κοινωνίας) κάθε φορά μετά κάθε Θεία Λειτουργία, με το ίδιο κουταλάκι. Δηλαδή κατά μέσο όρο 10-15 φορες το μήνα. Επίσης με την ίδια λαβίδα (κουταλάκι), κοινωνούν οι τερματικοί ασθενείς σε νοσοκομεία λοιμωδών, όπως και κάθε είδους ασθενείς. Μετά πάντα καταλύει ο ιερέας με το ίδιο κουταλάκι. Δεν έπρεπε δηλαδή να έχει επιβιώσει κανείς ιερέας.


Αυτή είναι μια πραγματικότητα (τουτέστιν επιστημονικώς τεκμηριωμένο γεγονός-θεωρία, παρατήρηση, πείραμα κλπ), όπως κι αν θέλει κανείς να την ερμηνεύσει.