Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

"...Ο ἴδιος ὁ Χριστός καρφώθηκε ἀπάνω στο ξύλο. Κ’ ἡ μητέρα του ἡ Παναγία πέρασε κάθε λύπη σε τοῦτον τον κόσμο..." Φώτης Κόντογλου

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται η Theodoula Paraskeuopoulou

 Ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ εἶναι πονεμένη θρησκεία, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καρφώθηκε ἀπάνω στὸ ξύλο.

Κ’ ἡ μητέρα του ἡ Παναγία πέρασε κάθε λύπη σὲ τοῦτον τὸν κόσμο.
Γι’ αὐτὸ καταφεύγουμε σὲ Κεiνη ποὺ τὴν εἴπανε οἱ πατεράδες μας: 

«Καταφυγή», «Σκέπη τοῦ κόσμου», «Γοργοεπήκοο», «Γρηγοροῦσα», «Ὀξεία ἀντίληψη», «Ἐλεοῦσα», «Ὁδηγήτρια», «Παρηγορίτισσα» καὶ χίλια ἄλλα ὀνόματα, ποὺ δὲν βγήκανε ἔτσι ἁπλὰ ἀπὸ τὰ στόματα, ἀλλὰ ἀπὸ τὶς καρδιὲς ποὺ πιστεύανε καὶ ποὺ πονούσανε.