Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Ποιο πρέπει να είναι το θεμέλιο της πνευματικής μας ζωής;

Θεμέλιο της πνευματικής μας ζωής και σωτηρίας είναι το «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα… Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν τον Θεού τον Μονογενή… Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν…». Χωρίς αυτό το θεμέλιο κτίζουμε στην άμμο, έστω κι αν μας χειροκροτή ο κόσμος.

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης
Αποτέλεσμα εικόνας για πνευματικη ζωη