Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Εκείνος που μπορεί να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτία διαπράττει.
Αλίμονο στους ανθρώπους εκείνους, που βρίσκονται δίπλα σε ετοιμοθάνατους ανθρώπους και δεν μεριμνούν ώστε να τους εξομολογήσουν και να τους κοινωνήσουν!

Θα πρέπει επίσης να λειτουργήσουν και διαμεσολαβητικά, ώστε με ανθρώπους που δεν είχε ''καλημέρα'' ο ετοιμοθάνατος, να τους συμφιλιώσει. Θα δώσουν μια μέρα λόγο αυτοί που δεν εργάζονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουν μεγάλη ευθύνη!

Λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος: Εκείνος που μπορεί να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτία διαπράττει.

Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας †