Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ ὑπόβαθρο τῆς ἀναπτύξεως τῶν ἀρετῶν. Εἶναι τὸ βασικότερο στοιχεῖο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν. Το πρῶτο πού πρέπει νὰ βάλουν οἱ γονεῖς στὰ παιδιὰ τούς, εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ὅταν λέμε φόβο, δὲν ἐννοοῦμε τὴν ἀρρωστημένη φοβία πού πολλὲς φορὲς οἱ γονεῖς, εἴτε ἀπὸ ἀμέλεια, εἴτε ἀπὸ ἀπροσεξία ἐμφυτεύουν στὰ παιδιὰ τους. Ἐννοοῦμε τὸν φόβο ὡς δέος, ὡς τέλειο σεβασμό, ὡς ἐγρήγορση, ὥστε νὰ μὴν ἀθετῶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἕνας τέτοιος φόβος σταδιακὰ ὁδηγεῖ στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εἶναι ζωή, εἶναι ὀσμὴ Παραδείσου, εἶναι πρόγευση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.


✞ Γέροντας Ἀθανάσιος Μυτιληναίος