Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Η μεγαλύτερη προσβολή που κάνουμε στον Χριστό είναι, που δεν Τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Θεός πολύ πληγώνεται, όταν οι άνθρωποι δεν Τον εμπιστεύονται. Οι άνθρωποι επειδή δεν αντλούν δύναμη από το Χριστό, αλλά αντλούν δύναμη από τον εαυτόν τους, εξαντλούνται...


    Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο
    + Δημήτριος Παναγόπουλος