Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Πώς θα σωθώ, με τόσα πάθη που έχω;– Γέροντα, πώς θα σωθώ με τόσα πάθη που έχω;
– Με την αγάπη και την ταπείνωση.
 
Μόλις αυξηθούν αυτές οι δύο αρετές, η υπερηφάνεια και η κακία θα μείνουν ατροφικές και τα πάθη θα αρχίσουν να ψυχορραγούν. 

Έτσι όλα τα πάθη σιγά‐σιγά θα αφανισθούν και όλες οι άλλες αρετές θα έρθουν μόνες τους. 

Γι᾿ αυτό στρέψε όλες τις δυνάμεις σου στην αγάπη και στην ταπείνωση. 

Η αληθινή αγάπη είναι αγκαλιασμένη με την ταπείνωση σαν δύο αδέλφια δίδυμα, πολύ αγαπημένα.
 
Η αγάπη δεν χωρίζει από την ταπείνωση. 

Μέσα στην αγάπη βρίσκεις την ταπείνωση και μέσα στην ταπείνωση βρίσκεις την αγάπη. 

Για μένα όλη η βάση στην πνευματική ζωή είναι η αγάπη και η ταπείνωση. 

Όπου υπάρχει αγάπη, κατοικεί ο Χριστός, η Αγάπη, καί, όπου υπάρχει ταπείνωση, την Χάρη του Θεού την πιάνει το ενοικιοστάσιο. 

Τότε παντού βασιλεύει ο Θεός και η γη μεταβάλλεται σε Παράδεισο.
 
Ενώ, όπου λείπει η αγάπη και η ταπείνωση, εκεί κατοικεί το ταγκαλάκι, ο εχθρός, και ζουν από εδώ οι άνθρωποι μαζί του την κόλαση και συνέχεια χειροτερεύουν την θέση τους στην άλλη ζωή. 

Αγ. Παϊσίου Αγιορείτου, "Λόγοι Ε΄" (Πάθη και Αρετές) σ. 109