Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

 


«Γι' αυτό τον ονομάζω Βασιλέα, επειδή Τον βλέπω Σταυρωμένο. Διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Βασιλέως: το να πεθαίνει για χάρη των υπηκόων του» 

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος