Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020


"Κανείς και τίποτα να μη σε φοβίζει. Κι αν ακόμη είναι αναρίθμητοι οι εχθροί, δαίμονες και ασεβείς άνθρωποι, ο δικός μας υπερασπιστής είναι ισχυρότερος."


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος