Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

Υπάρχει ένα τείχος
Μεταξύ μας και του Θεού υπάρχει ένα τείχος. Το τείχος αυτό ονομάζεται «Εγώ». Αυτό δεν αφήνει τον Θεό να επέμβει!
Ο Θεός κάμπτεται. Γονάτισε κάτω, κάνε προσευχή, κάνε αγρυπνία και να δεις αν ακούει ο Θεός!

Ίερομόναχος Χρυσόστομος Σταυρονικητιανός