Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Εσύ κάνε εκείνο που περνάει από το χέρι σου.Πρόσεξε τους γκρινιάρηδες, τους παραπονιάρηδες, τους μελαγχολικούς ποὺ μοιάζουν με κλαψοπούλια. 
Πρόσεξε ἐκείνους που συνεχῶς παραπονοῦνται: Δεν μὲ ἀγαπᾶς, δεν με καταλαβαίνεις. Κάτι σε αὐτά τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ δεν πηγαίνει καλά.
Πρόσεξε ἀκόμη τους φανατικούς και τους θρησκόληπτους. Ὄχι τους θρησκευόμενους ἀλλά τούς θρησκόληπτους, οἱ ὁποῖοι ταράσσονται για ἀσήμαντα πράγματα, ὅλα τους φταῖνε και εἶναι ὑπερευαίσθητοι. 
Πῶς θὰ μπόρεσης να ζήσης με ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο; Θα εἶναι σαν να κάθεσαι πάνω σε ἀγκάθια.
Πρόσεξε ὅσους νομίζουν ὅτι εἶναι τέλειοι και δεν βρίσκουν στον ἑαυτό τους κανένα ἐλάττωμα, ἐνῶ στους ἄλλους βρίσκουν συνεχῶς ἐλαττώματα. 
Πρόσεξε ὅσους νομίζουν ὅτι εἶναι «οἱ ἐκλεκτοί τοῦ Θεοϋ» και μποροῦν να ἀναμορφώσουν ὅλον τον κόσμο.
Να προσέξης και ἕνα σοβαρό θέμα, το κληρονομικό. Να γνωρίσης καλά τον πατέρα, την μάννα, τον παππού, την γιαγιά, τον θεῖο. Ἀκόμη να ὑπάρχουν οἱ στοιχειώδεις ὑλικές προϋποθέσεις.
Θα ἔχετε πολλές δυσκολίες στην ζωή. Τα ἐρωτηματικά θα ἔρχωνται βροχή. Οἱ μέριμνες θα σας περικυκλώνουν και θα βλέπετε συχνά πυκνά την χριστιανική σας ζωή να γίνεται δύσκολη. Μην ἀνησυχῆτε. Ὁ Θεός θα βοηθήση. 
Ἐσύ κάνε ἐκεῖνο που περνάει ἀπό το χέρι σου. Μπορεῖς να μελετήσης πέντε λεπτά την ἡμερα; Μελέτησε. Μπορεῖς να προσευχηθῆς πέντε λεπτά την ἡμέρα; Προσευχήσου. Και ἂν δεν μπορῆς πέντε, προσευχήσου δύο. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ὑπόθεσις τοῦ Θεοῦ.