Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Πώς, Πάτερ, θα ξέρω ότι κόβω το θέλημά μου;

 

124

Του ίδιου προς τον ίδιο, το μεγάλο Γέροντα:

Πώς, Πάτερ, θα ξέρω ότι κόβω το θέλημά μου στο κελλί; Καί πώς όταν είμαι μαζί με τους ανθρώπους; Και τι είναι σαρκικό θέλημα; Και ποιο είναι το θέλημα, πού το καλύπτουν οι δαίμονες με τα ενδύματα του αγαθού; Ποιο δε είναι το θέλημα του Θεού;

Απόκριση

Το να κόψεις το θέλημά σου, ενώ κάθεσαι στο κελλί, είναι το να βάλεις την ανάπαυση του σώματος στην τελευταία θέση. Σαρκικό δε θέλημα είναι το να ικανοποιείς τις οποιεσδήποτε ανάγκες ή απαιτήσεις του σώματος. Αν όμως δεν αναπαύεις τη σάρκα σου, κόβεις το θέλημά σου ενώ κάθεσαι στο κελλί σου. Τώρα το να κόψεις το θέλημα, όταν είσαι ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι το να πεθάνεις γι’ αυτούς· το να ζεις μαζί τους σαν να είσαι ανύπαρκτος και νεκρός. Το θέλημα δε το κατά Θεό είναι το να κόψεις το θέλημα της σάρκας, όπως λέει ό Απόστολος. Και το θέλημα το οποίο δημιουργούν και ενισχύουν οι δαίμονες είναι η καλλιέργεια του δικαιώματος και η απεριόριστος εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δύο στοιχεία με τα όποια ο δαίμονας μας παγιδεύει.

Εύχου και για μένα, αδελφέ, και συγχώρεσέ με.

ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ 
(ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ)
ΤΟΜΟΣ Α'
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ»
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΕΑΣ