Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020Μην αναζητάς την τελειότητα του νόμου στις ανθρώπινες αρετές, γιατί δεν είναι τέλεια σε αυτές. 
Η τελειότητα του είναι κρυμμένη στον Σταυρό του Χριστού.

Άγιος Ησύχιος  ο Πρεσβύτερος